Als werkgever krijg je soms te maken met medewerkers die (langdurig) ziek zijn en hulp nodig hebben bij re-integratie. In zulke gevallen kunnen de diensten van een bedrijfsarts of arboarts nuttig zijn. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze twee professionals? En wat kunnen ze precies voor je betekenen? In deze blog zullen we ingaan op de rol van de bedrijfsarts, het verschil tussen de arboarts en bedrijfsarts, en wanneer het inschakelen van een bedrijfsarts noodzakelijk is.

Wat kan de bedrijfsarts voor je doen?

De bedrijfsarts is een medisch specialist die zich richt op de relatie tussen gezondheid en werk. Deze professional heeft een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van medewerkers binnen een organisatie. De bedrijfsarts houdt zich bezig met het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid en het begeleiden van medewerkers bij re-integratie.

De bedrijfsarts kan onder andere de volgende taken verrichten:

  • Medische beoordeling: de bedrijfsarts onderzoekt de medische situatie van de zieke medewerker, stelt een diagnose en beoordeelt de arbeids(on)geschiktheid.
  • Advies bij re-integratie: de bedrijfsarts kan advies geven over de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker en ondersteunen bij het opstellen van een re-integratieplan.
  • Begeleiding bij re-integratie: de bedrijfsarts houdt contact met de medewerker tijdens het re-integratieproces, monitort de voortgang en adviseert waar nodig over aanpassingen op de werkplek.

Het verschil tussen de arboarts en bedrijfsarts

Vaak worden de termen ‘arboarts’ en ‘bedrijfsarts’ door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil tussen deze twee. Een arboarts is een basisarts die zich heeft gespecialiseerd in arbeid en gezondheid. Deze arts werkt vaak in dienst van een arbodienst of een re-integratiebureau.

Een bedrijfsarts daarentegen is een geregistreerde medisch specialist. Om bedrijfsarts te worden, volgt men na de basisartsenopleiding een vervolgopleiding tot bedrijfsarts. Bedrijfsartsen zijn opgenomen in het Specialistenregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Hoewel zowel de arboarts als de bedrijfsarts zich bezighouden met arbeid en gezondheid, heeft de bedrijfsarts een bredere en diepere medische expertise en is hij of zij in staat om complexere gezondheidsproblemen te behandelen en beoordelen. Daarnaast heeft de bedrijfsarts een onafhankelijke positie en werkt deze vaak in opdracht van de werkgever.

Wanneer wordt een bedrijfsarts ingeschakeld?

Als werkgever is het belangrijk om te weten wanneer je een bedrijfsarts moet inschakelen. Volgens de wet is een werkgever verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij langdurig verzuim van een medewerker, in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

Daarnaast kan het raadplegen van een bedrijfsarts zinvol zijn bij complexe gezondheidsproblemen, bij twijfel over de arbeidsgeschiktheid van een medewerker, of als er behoefte is aan expertise en advies op het gebied van arbeid en gezondheid.

  • Delen
  • F
  • E
  • L
  • W
  • T

Andere interessante artikelen

Direct een arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist nodig?

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.