Wat is een werkfit traject?

Het Werkfit traject ondersteunt bij het nemen van stappen richting betaalde arbeid. CP-coaching verkleind deze stappen met begeleiding van de werkadviseur. Wij ondersteunen o.a. tijdens het zoeken naar een werkervaringsplaats.
Wij stemmen ieder traject af op de mogelijkheden, omstandigheden, wensen en behoeften van de werknemer. Ook houden onze coaches rekening met de vastgestelde belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden. Hierdoor borgen wij een maatwerk traject voor iedere werknemer.

Een Werkfit traject bestaat uit verschillende onderdelen. Zo brengen we de arbeidsmarktpositie van de werknemer in kaart en is er een speciale focus op het versterken van de werknemersvaardigheden. Aansluitend zoeken wij naar werkervaringsplaatsen, zeker als de werknemer na een langere periode absentie probeert te re-integreren in de arbeidsmarkt. Onze coaches besteden aandacht aan sollicitatievaardigheden, beroepsoriëntatie en netwerkvaardigheden.

De duur van het traject verschilt per deelnemer. Dit kan desgewenst in overleg verlengd worden.

Voor wie is zo’n traject?

Een Werkfit traject is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die aanstalten maken tot re-integratie op de arbeidsmarkt. Zoals werknemers die een Ziektewet-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering ontvangen en volgens het UWV mogelijkheden hebben om te participeren op de arbeidsmarkt. CP-coaching begeleidt en motiveert gedurende het volledige traject.

Wat is het doel van het traject?

Het doel van een Werkfit traject is mensen klaarstomen voor participatie op de arbeidsmarkt. Het doel is dus niét het vinden van, of bemiddeling naar een baan. Wel wordt er bemiddeld naar opstartbanen, werkervaringsplekken of (snuffel)stages. CP-coaching richt dit traject op dusdanige wijze in om de werknemer te laten wennen aan werk, belast worden en het arbeidsritme. De medewerker is aan het einde van het traject voldoende Werkfit en in staat om toe te treden op de arbeidsmarkt.

Een werkfit traject via CP-coaching

CP-coaching begeleidt jouw werknemer gedurende het re-integratie traject. Onze deskundigen ondersteunen en motiveren de werknemer tot het nemen van stappen richting de arbeidsmarkt. CP-coaching kent jouw werknemer en heeft natuurlijk het beste met hem voor. Daarom investeren wij in een grondige analyse om je medewerker op een passende wijze klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Het begeleiden van werknemers gedurende het re-integratie traject is wat wij doen. Hier vinden wij al jaren onze kracht. Wij begrijpen jou en je medewerkers en gaan altijd voor het beste resultaat. Wij stomen je medewerker klaar voor de arbeidsmarkt, zodat een duurzame inzetbaarheid van de werknemer gerealiseerd kan worden.

Een werkfit traject aanvragen?

Laat je gegevens achter in het contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op.

Medewerker
Vragen of een offerte aanvragen?

0181 851372
info@cp-coaching.nl

Offerte aanvragen

Direct een arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist nodig?

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.