Wat is een traject Werkfit maken?

Het traject Werkfit maken ondersteunt bij het nemen van stappen richting de arbeidsmarkt. Re-integratiebureau CP-coaching verkleint deze stappen met begeleiding van de werkadviseur. Wij ondersteunen o.a. tijdens het zoeken naar een werkervaringsplaats.

Wij stemmen ieder traject af op de mogelijkheden, omstandigheden, wensen en behoeften van de kandidaat. Onze coaches houden rekening met de vastgestelde belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden. Hierdoor borgen wij een maatwerk traject voor iedere persoon.

Een traject Werkfit maken bestaat uit verschillende hoofdactiviteiten. Zo brengen we de arbeidsmarktpositie van de deelnemer in kaart en is er een speciale focus op het versterken van de werknemersvaardigheden. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer. Onderdelen welke aan bod kunnen komen zijn het aanbieden van een werkervaringsplek, werken aan de persoonlijke representatie en het vinden van zoekrichtingen voor de persoon.

De duur van het traject verschilt per deelnemer, maar de maximale duur van het traject betreft 18 maanden. Dit kan desgewenst in overleg verlengd worden.

Ebelina staat voor je klaar!
+31 181 851 372
Of een offerte aanvragen

Hoe ziet een traject Werkfit maken eruit?

Uitgebreide intake
Samen met een jobcoach van CP-coaching gaat er gekeken worden wat er voor nodig is voor de persoon om weer te kunnen gaan solliciteren. Het traject Werkfit maken bestaat altijd uit drie hoofdactiviteiten. Elke hoofdactiviteit bestaat uit onderdelen welke zijn samengesteld door de jobcoach.
Hoofdactiviteit 1: verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Tijdens het verbeteren van de hoofdactiviteiten wordt er ondermeer aandacht besteed aan het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Een jobcoach gaat bijvoorbeeld aandacht besteden aan het verbeteren van de persoonlijke representatie, assertiviteit en het verhogen van de psychische weerbaarheid.
Hoofdactiviteit 2: versterken van de werknemersvaardigheden
Een tweede hoofdactiviteit waaraan gewerkt wordt is het versterken van de werknemersvaardigheden. Onderdelen welke bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn het aanbieden van een werkervaringsplek, individuele coachingsgesprekken en het inventariseren van de belastbaarheid.
Hoofdactiviteit 3: in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie
Tot slot gaat de kandidaat samen met de jobcoach kijken naar het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Zo gaat de jobcoach samen met de deelnemer kijken wat diegene wil én kan. Onderdelen van deze hoofdactiviteit zijn bijvoorbeeld het vinden van zoekrichtingen, de competentietest en het opbouwen van het cv.
Afronding van het traject Werkfit maken
Bij afronding van het traject heeft de deelnemer bijvoorbeeld een werkervaringsplek afgerond en is hij of zij klaar voor een traject Naar werk.

Voor wie is het traject?

Een traject Werkfit maken is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die klaar zijn voor re-integratie. Zoals personen die een Ziektewet-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering ontvangen en volgens het UWV mogelijkheden hebben om te participeren op de arbeidsmarkt. CP-coaching begeleidt en motiveert gedurende het volledige traject.

Snelle doorlooptijd
Hoge klanttevredenheid 8.3
Ruime expertise
Meer dan 10 jaar ervaring

Wat is het doel van het traject?

Het doel van een traject Werkfit maken is mensen klaarstomen voor participatie op de arbeidsmarkt. Het doel is dus niét (altijd) het vinden van, of bemiddeling naar een baan. Meestal wordt er bemiddeld naar opstartbanen, werkervaringsplekken of (snuffel)stages. CP-coaching richt dit traject op dusdanige wijze in om de deelnemer te laten wennen aan werk, zodat de kandidaat arbeidsritme opdoet. De persoon is aan het einde van het traject voldoende werkfit en in staat om toe te treden op de arbeidsmarkt.

Ebelina staat voor je klaar!
+31 181 851 372
Of een offerte aanvragen

Benieuwd wat we kunnen betekenen?

In een persoonlijk gesprek komen we graag meer te weten over jouw situatie. We leren jou kennen en bekijken hoe een traject Werkfit maken voor jou een passende oplossing kan zijn. Meer weten? Of kom je graag in contact? Druk dan op de onderstaande knop.

Contact opnemen

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.