Wat is re-integratie 2e spoor?

Bij ziekteverzuim heeft de werkgever de plicht om de re-integratie van de werknemer te regelen. Er zijn 2 sporen te volgen. Tijdens het 1e spoor richten werknemer en werkgever zich op re-integratie binnen het eigen bedrijf. Is dit niet mogelijk? Dan moet een oplossing buiten de organisatie worden gezocht, ofwel het 2e spoor.

Wanneer de mogelijkheden voor terugkeer binnen de eigen organisatie zijn onderzocht en niet mogelijk zijn, is een 2e spoor traject van toepassing. Re-integratiebureau CP-coaching is expert in het begeleiden van werknemers bij re-integratie bij een andere werkgever: re-integratie 2e spoor. Wij zorgen ervoor dat werknemers weer aan de slag kunnen en werken actief aan het verkorten van het re-integratietraject.

Tijdens het traject richt CP-coaching zich op persoonlijke en professionele oriëntatie: we achterhalen hoe de werknemer zichzelf ziet, waar zijn competenties liggen en we ondersteunen de werknemer ook bij de veranderingen die hij doormaakt.

Chris staat voor je klaar!
+31 181 851 372
Of een offerte aanvragen

Stappenplan 2e spoor traject

1e spoor traject geen mogelijkheid? Dan 2e spoor
Wanneer 1e spoor (re-integratie binnen het eigen bedrijf) geen mogelijkheid is wordt er met de betrokkenen gekeken naar de mogelijkheid voor een 2e spoor traject.
Een 2e spoor traject met een re-integratiebureau
Voor het 2e spoor traject wordt veelal een re-integratiebureau als CP-coaching ingeschakeld. Wij kijken samen met de werknemer welke mogelijkheden er zijn om bij een andere werkgever aan de slag te gaan.
Uitgebreide intake en Plan van Aanpak
CP-coaching gaat zich volledig in de casus verdiepen door middel van een uitgebreid intakegesprek. Met de werknemer wordt een Plan van Aanpak opgesteld welke past bij de situatie van de werknemer.
Begeleiding van de werknemer
Tijdens het 2e spoor traject is goede begeleiding van de werknemer nodig. Goede begeleiding moet zorgen voor een terugkeer naar passend werk.

Wanneer wordt het traject ingezet?

Het volgen van het 2e spoor is een verplichting voor de werkgever. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht om het 2e spoor traject uiterlijk 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (=in de 52e verzuimweek) te starten. Door een traject met CP-coaching voldoet de werkgever aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter en voorkomt u een loonsanctie.

Zodra er geen zicht bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, start CP-coaching een 2e spoor traject om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten. CP-coaching ondersteunt de werknemer tijdens de werkhervatting bij een nieuwe werkgever. Zo begeleiden wij bij het zoeken naar vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven en organiseren wij netwerkactiviteiten.

Snelle doorlooptijd
Hoge klanttevredenheid 8.3
Ruime expertise
Meer dan 10 jaar ervaring

Wat is het doel van het traject?

Het doel van re-integratie via een 2e spoor traject is een externe, passende en betaalde werkhervatting. Daarbij legt CP-coaching de focus op een duurzame plaatsing en het voorkomen van een loonsanctie. Met onze maatwerk ondersteuning ontzorgen wij werkgever én werknemer.

Chris staat voor je klaar!
+31614612518
Of een offerte aanvragen

Meer informatie over re-integratie 2e spoor?

Re-integratie is maatwerk. In een persoonlijk gesprek bekijken we de situatie, adviseren we u over de beste oplossing en stellen we een traject voor dat bij u past. Neem contact met ons op voor meer informatie of een eerste kennismaking.

Contact

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.