Wat is re-integratie 2e spoor?

Bij uitval door ziekte heeft de werkgever de verplichting om re-integratie van de werknemer te verzorgen. Hierbij kunnen 2 sporen gevolgd worden. Tijdens het 1e spoor focussen werknemer en werkgever op re-integratie binnen het eigen bedrijf. Is dit niet mogelijk? Dan zoeken werkgever en werknemer samen naar oplossingen buiten de huidige organisatie, oftewel het 2e spoor.

Het 2e spoor volgt op het 1e spoor, waarin de mogelijkheden voor terugkeer binnen de eigen organisatie zijn onderzocht en niet mogelijk zijn. CP-coaching is expert in het begeleiden van werknemers tijdens de re-integratie bij een andere werkgever: re-integratie 2e spoor. Wij zorgen dat medewerkers weer aan de slag kunnen en werken actief aan het verkorten van het re-integratie traject.

CP-coaching focust tijdens het traject op persoonlijke en professionele oriëntatie: wij zoeken uit hoe de werknemer zichzelf ziet, waar zijn competenties liggen en ook ondersteunen we de werknemer met de veranderingen die hij doormaakt. CP-coaching biedt begeleiding bij het opzetten van een nieuw CV en ondersteunt tijdens sollicitaties.

Wanneer wordt zo’n traject ingezet?

Het volgen van het 2e spoor is een verplichting voor de werkgever. De Wet verbetering poortwachter verplicht om uiterlijk 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (=in de 52e verzuimweek) met het 2e spoor traject te starten. Via een traject bij CP-coaching voldoet de werkgever aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter.

Zodra er geen zicht bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, start CP-coaching een adequaat 2e spoor traject om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten. CP-coaching ondersteunt de werknemer tijdens de werkhervatting bij een nieuwe werkgever. Zo begeleiden wij het zoeken naar vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven en organiseren wij netwerkactiviteiten.

Wat is het doel van het traject?

Het doel van re-integratie via een 2e spoor traject is een externe, passende en betaalde werkhervatting. CP-coaching focust op mogelijkheden in plaats van beperkingen. Met deze focus borgen wij dat medewerkers snel weer naar vermogen mee kunnen werken en duurzaam inzetbaar zijn. Met onze maatwerk ondersteuning ontzorgen wij werkgever en werknemer. CP-coaching’s ruime expertise en brede netwerk verkleind de kloof naar de arbeidsmarkt voor de medewerker.

Een 2e spoor re-integratietraject via CP-coaching?

CP-coaching is gespecialiseerd in re-integratie op de arbeidsmarkt. Wij bieden ondersteuning voor je werknemer door middel van een soepel, transparant traject op maat onder begeleiding van onze jobcoaches. Wij ontzorgen volledig met een focus op het verkorten van het re-integratie traject.

Het arbeidsdeskundig onderzoek, arbeidsdeskundige begeleiding en ook de re-integratie in het 2e spoor. Allemaal binnen één organisatie. Wij kennen jouw casus, jouw werknemer en jouw bedrijf als geen ander en kunnen je daarom als beste ontzorgen. Met een team van gedreven professionals zorgen wij voor een re-integratie traject op maat.

Een offerte voor een re-integratie 2e spoor?

Laat je gegevens achter in het contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op.

Medewerker
Vragen of een offerte aanvragen?

0181 851372
info@cp-coaching.nl

Offerte aanvragen

Direct een arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist nodig?

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.