In een wereld die voortdurend verandert, is duurzame inzetbaarheid een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt binnen organisaties en bedrijven. Werkgevers en werknemers worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en eisen op de arbeidsmarkt, en het is essentieel dat werkgevers zich aanpassen en werknemers helpen te groeien en betrokken te blijven bij hun werk gedurende hun hele loopbaan. Duurzame inzetbaarheid is het sleutelbegrip dat deze behoefte aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen omvat.

In deze blog zullen we dieper ingaan op het concept van duurzame inzetbaarheid. We zullen bespreken wat het inhoudt, de voordelen die het met zich meebrengt en hoe organisaties de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers kunnen verbeteren. Daarnaast zullen we kijken naar het belang van het meten van duurzame inzetbaarheid met behulp van Key Performance Indicators (KPI’s). Door deze aspecten te begrijpen en toe te passen, kunnen werkgevers en werknemers samenwerken om een positieve en succesvolle werkomgeving te creëren waarin duurzame inzetbaarheid centraal staat.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid verwijst naar het vermogen van werknemers om op een gezonde en productieve manier betrokken te blijven bij hun werk gedurende hun hele loopbaan. Het gaat om het behouden en ontwikkelen van de vaardigheden, kennis en motivatie die nodig zijn om aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt te voldoen.

Duurzame inzetbaarheid richt zich op het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd, gemotiveerd en gesteund voelen om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Het gaat niet alleen om het behouden van een baan, maar ook om het vergroten van de employability van werknemers, zodat ze kunnen reageren op veranderingen in hun carrière en de mogelijkheid hebben om nieuwe kansen te benutten.

De voordelen

Duurzame inzetbaarheid biedt talloze voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Allereerst zorgt het ervoor dat werknemers gemotiveerd en betrokken blijven bij hun werk. Door hen de mogelijkheid te bieden zich voortdurend te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren, voelen werknemers zich waardevol en competent, wat leidt tot hogere tevredenheid en productiviteit.

Voor werkgevers leidt duurzame inzetbaarheid tot een hogere retentie van personeel. Door te investeren in de ontwikkeling van werknemers en hen de ruimte te geven om te groeien, zijn ze minder snel geneigd om de organisatie te verlaten. Dit bespaart kosten die gepaard gaan met het werven en inwerken van nieuwe medewerkers.

Bovendien zorgt duurzame inzetbaarheid voor een flexibele en veerkrachtige organisatie. Werknemers met een brede skillset zijn in staat om zich aan te passen aan veranderingen in de markt en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit stelt bedrijven in staat om snel te reageren op veranderingen en zo concurrentievoordeel te verkrijgen.

In 5 stappen de duurzame inzetbaarheid verbeteren

Het verbeteren van duurzame inzetbaarheid vraagt om een integrale aanpak. Hieronder volgen 5 stappen die werkgevers kunnen nemen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen:

 1. Investeer in opleiding en ontwikkeling – Bied werknemers de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren en hun kennis te vergroten. Stimuleer een leercultuur binnen de organisatie en bied ondersteuning bij het volgen van relevante trainingen en cursussen.
 2. Creëer loopbaanperspectief – Maak duidelijk welke carrièremogelijkheden er binnen de organisatie zijn en welke stappen werknemers kunnen nemen om hun loopbaan te bevorderen. Zorg voor regelmatige evaluaties en ontwikkelingsgesprekken om de doelen en ambities van werknemers te bespreken.
 3. Flexibele werkomgeving – Bied flexibiliteit in werkuren en werklocatie, indien mogelijk. Dit stelt werknemers in staat om werk en privéleven beter in balans te brengen, wat bijdraagt aan hun welzijn en tevredenheid.
 4. Gezondheidsbevordering – Besteed aandacht aan de gezondheid en het welzijn van werknemers. Organiseer gezondheidsprogramma’s, stimuleer regelmatige lichaamsbeweging en bied mogelijkheden voor ontspanning en stressmanagement.
 5. Talentmanagement – Identificeer en ontwikkel talent binnen de organisatie. Geef werknemers de mogelijkheid om hun sterke punten te benutten en bied uitdagende projecten of taken aan die hun groei bevorderen.

Maak duurzame inzetbaarheid meetbaar met KPI’s

Om de voortgang en effectiviteit van duurzame inzetbaarheid te meten, is het belangrijk om relevante Key Performance Indicators (KPI’s) te definiëren. Hier zijn enkele voorbeelden van KPI’s die kunnen worden gebruikt:

 • Opleidingsparticipatie: meet het percentage werknemers dat deelneemt aan opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten.
 • Interne mobiliteit: volg het aantal werknemers dat intern van functie verandert of doorgroeit.
 • Verlooppercentage: meet het percentage werknemers dat de organisatie verlaat. Een lager verloop kan duiden op een hogere duurzame inzetbaarheid.
 • Werknemerstevredenheid: gebruik enquêtes of feedbacksessies om de tevredenheid van werknemers te meten en verbeterpunten te identificeren.
 • Gezondheidsindicatoren: houd gegevens bij over ziekteverzuim, stressgerelateerde klachten en gezondheidsprogramma’s.

Door regelmatig de voortgang te meten aan de hand van deze KPI’s, kunnen werkgevers inzicht krijgen in de effectiviteit van hun inzetbaarheidsinitiatieven en waar nodig bijsturen.

Duurzame inzetbaarheid is essentieel voor zowel werknemers als werkgevers in een snel veranderende arbeidswereld. Door te investeren in de ontwikkeling, gezondheid en tevredenheid van werknemers kunnen organisaties een veerkrachtige en competente workforce opbouwen. Met de juiste maatregelen en het gebruik van meetbare KPI’s kunnen werkgevers duurzame inzetbaarheid bevorderen en een win-win-situatie creëren voor zowel werknemers als de organisatie als geheel.

 • Delen
 • F
 • E
 • L
 • W
 • T

Andere interessante artikelen

Direct een arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist nodig?

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.