Krijg je voor het eerst te maken met een re-integratiebureau? Dan is de kans aannemelijk dat het onbekend is wat een arbeidsdeskundige precies doet. Graag vertellen we alles over het werk van een arbeidsdeskundige.

Wat doet een arbeidsdeskundige nu eigenlijk?

Een arbeidsdeskundige is erin gespecialiseerd vast te stellen in hoeverre een persoon werk kan verrichten. Veelal wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld wanneer iemand langdurig ziek is of (deels) arbeidsongeschikt is. Een arbeidsdeskundige gaat dan aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek bepalen of een persoon (gedeeltelijk) in dienst kan blijven en/of recht heeft op een WIA-uitkering. Of wanneer de persoon zelfstandig is recht heeft op een schadevergoeding van de afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een arbeidsdeskundige verricht arbeidsdeskundig onderzoek

Aan de hand van zo’n onderzoek gaat een arbeidsdeskundige bepalen welke weg ingezet kan worden naar een duurzaam herstel. Er zijn een aantal mogelijke uitkomsten:

  • De werknemer kan terug naar het eigen werk bij de werkgever;
  • De werknemer kan met een aantal aanpassingen terug naar het eigen werk bij de werkgever;
  • De werknemer gaat ander passend werk doen bij de werkgever;
  • De werknemer gaat buiten de organisatie aan de slag.

Bepaald gaat worden of de medewerker nog het eigen werk kan doen of aanpassing van de werkzaamheden nodig is. Wanneer de persoon niet meer aan de slag kan bij de huidige werkgever gaat dus onderzocht worden welke mogelijkheden er buiten de werkgever zijn. In zo’n geval zal een 2e spoor traject ingezet worden. Spoor 2 is extern en zal niet bij de huidige werkgever plaatsvinden. Het is dan ook gebruikelijk dat in zo’n geval een re-integratiebureau ingeschakeld wordt welke de taak op zich neemt om het 2e spoor traject in gang te zetten. Wanneer de persoon wel binnen de eigen organisatie kan blijven werken betreft het spoor 1.

  • Delen
  • F
  • E
  • L
  • W
  • T

Andere interessante artikelen

Direct een arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist nodig?

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.