CP-coaching begeleidt al bijna 10 jaar lang werknemers tijdens hun re-integratie traject. Wij bieden op onafhankelijke wijze advies en bijstand op het gebied van coaching en wet- en regelgeving. Wij zien dit als onze missie. Met onze maatwerk ondersteuning, ruime expertise en ons brede netwerk ontzorgen wij jou volledig als werkgever. Wij zetten realistische doelen die op een transparante wijze met je worden gecommuniceerd. Zo ben je altijd op de hoogte van het traject van jouw werknemer.

CP-coaching zorgt ervoor dat jouw werknemers opnieuw aan het werk kunnen. Al jaren weten wij ons te onderscheiden door onze unieke benadering met zowel commerciële als sociale inslag. Wij sturen aan op het verkorten van het re-integratietraject en de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemer. Het vinden van passende oplossingen voor jou en jouw werknemer is waar wij in uitblinken. CP-coaching neemt al jouw zorgen uit handen wat betreft re-integratie.

Wij garanderen het volgende:

  • Aandacht voor het belang van werkgever en werknemer
  • Gecertificeerde arbeidsdeskundigen
  • (Ten minste) één contactpersoon met kennis van jouw situatie
  • Maatwerk begeleiding

Wij scoren een 8.6 op klanttevredenheid en worden jaarlijks door Blik op Werk gemonitord.

Re-integratie 2e spoor

Het doel van re-integratie via een 2e spoortraject is een externe, passende en betaalde werkhervatting. CP-coaching focust op mogelijkheden in plaats van beperkingen. Met deze focus borgen wij dat jouw werknemer snel weer naar vermogen mee kan werken en duurzaam inzetbaar is. Met onze maatwerk ondersteuning ontzorgen wij jou en jouw werknemer volledig. CP-coaching verkleint de kloof naar de arbeidsmarkt.

Verder lezen over wat wij kunnen betekenen voor een 2e Spoor traject.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek focust CP-coaching op de werksituatie. Dit onderzoek ondersteunt bij het vaststellen van de re-integratiemogelijkheden. Wij beoordelen de mogelijkheden, beperkingen en geschiktheid van de werkplek en de restverdiencapaciteit van jouw werknemer. Hiermee bieden wij maatwerk ondersteuning.

CP-coaching is dé re-integratie expert. Wij zoeken altijd naar de beste oplossingen voor jou én jouw werknemer. Ons arbeidsdeskundig onderzoek ondersteunt ons hierbij.

Verder lezen over wat wij kunnen betekenen voor een arbeidsdeskundig onderzoek.

Jobcoaching

Jobcoaching is een UWV-voorziening voor personen met een arbeidsbeperking die ondersteuning biedt bij het behouden van een reguliere baan. Zodat deze personen op duurzame wijze kunnen participeren in de arbeidsmarkt. Onze jobcoaches volgen onze protocollen, waarin afspraken tussen het UWV en de jobcoaches zijn vastgelegd.

Onze jobcoaches bieden persoonlijke begeleiding. Ze ondersteunen jouw medewerker bij het inwerken, assisteren jou en jouw werknemer tijdens gesprekken, geven begeleiding op de werkvloer en kunnen een handleiding voor je werknemer maken. Het is de bedoeling dat jouw werknemer uiteindelijk het werk zelfstandig uit kan voeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.

Verder lezen over wat wij kunnen betekenen bij jobcoaching.

Traject Naar Werk

Het doel van het traject Naar Werk is het vinden van nieuw, passend en duurzaam werk voor jouw werknemer. De ideale uitkomst van het traject is een nieuwe betaalde baan.

Het Naar Werk traject focust op de medewerkers die er fysiek of mentaal klaar voor zijn om te re-integreren op de arbeidsmarkt. CP-coaching verkleint de afstand naar de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld te helpen bij het schrijven van een goede motivatie voor een sollicitatie en het vinden van passende vacatures. Dit onder begeleiding van een persoonlijke jobcoach.

Verder lezen over wat wij kunnen betekenen voor een Traject Naar Werk.

Werkfit traject

Wij zorgen ervoor dat jouw werknemer volledig voorbereid is om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. CP-coaching bemiddelt naar werkervaringsplekken, opstartbanen of (snuffel)stages. Het traject wordt op zo’n manier ingericht dat jouw werknemer gewend kan raken aan het werk, belast worden en het arbeidsritme. Jouw werknemer is na afloop van het traject Werkfit en in staat om weer aan de slag te gaan.

Een Werkfit traject omvat meerdere onderdelen. Wij analyseren de arbeidsmarktpositie van jouw werknemer en is er een speciale focus op het versterken van werknemersvaardigheden. Aansluitend zoeken wij naar werkervaringsplaatsen, zeker als je werknemer na een langere periode absentie probeert te re-integreren in de arbeidsmarkt. Onze coaches besteden aandacht aan sollicitatievaardigheden, beroepsoriëntatie en netwerkvaardigheden.

Verder lezen over wat wij kunnen betekenen voor een Werkfit traject.

Modulaire Dienstverlening

Indien jouw werknemer aangeeft nog niet klaar te zijn voor het Werkfit of Naar Werk traject, is de Modulaire Dienstverlening bij CP-coaching dé re-integratie steun die uitkomst biedt. De Modulaire Dienstverlening van het UWV omvat de modules Participatie Interventie, Bevorderen Maatschappelijke Deelname en Begeleiding Bij Scholing. Wij bieden deze dienstverlening aan werknemers die behoefte hebben aan re-integratie op de arbeidsmarkt, maar daar de verbinding niet (meer) mee hebben.

Verder lezen over wat wij kunnen betekenen in Modulaire re-integratiediensten UWV.

 

Medewerker
Vragen of een offerte aanvragen?

0181 851372
info@cp-coaching.nl

Offerte aanvragen

Direct een arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist nodig?

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.